Svetlo je život

Svetlo , ako žiadny iný fyzikálny jav, je spojené v mnohými rôznymi spôsobmi s biologickým fenoménom života.
Bez svetla by nebolo života

Všetky kultúry zdôrazňujú mimoriadny vplyv svetla na človeka, živočíchy a rastliny. pocity, myšlienky, nálady, šťastia a pohody.

– Ste schopní čítať túto stránku, napríklad preto, že svetlo sa odráža od nej a prenáša informáciu na sietnicu, kde je prevedená do nervových signálov.
– Počas tejto činnosti Vaše pľúca vdychujú kyslík neodmysliteľný pre život človeka, ktorý by rastliny bez prítomnosti svetla neboli schopné vyprodukovať.
– Na základe svetla a tmy nám naše vstavané biologické hodiny signalizujú stav, v akom aktuálnom intervale dňa sa nachádzame /produktívny, alebo odpočinkový/

Každý jeden takýto okamih je súčasťou priameho, alebo nepriameho rozhrania svetla a života – videnie, fotosyntéza a biologické hodiny.

Design

V súčasnosti je nespočetné množstvo výrobcov svietidiel, ktorí za použitia širokej škály prírodných materiálov a nápaditosti dizajnérov vdychujú jednotlivým kúskom originálne tvary jedninečnú nenapopdobiteľnú atmosféru.

Vytvárajú výnimočné svietidlá s nápadom a jedinečným dizajnom, ktoré budú skutočným šperkom Vašich priestorov.

Kreativita

Osvetlenie je neodmysliteľným partnerom architektúry.

Svetlo je neviditeľné, kým narazí na predmet alebo povrch. Svetlo, ktoré materiálom prechádza, alebo sa odráža umožňuje dizajnérovi vytvárať hierarchie, dynamiku, vyjadriť, alebo vytvárať emócie.

Svetelný dizajn sa stal kreatívnym rozšírením architektonického riešenia, zlepšuje vizualizáciu a doplňa formu, program a farbu. Lightdesign sú skúsenosti a samozrejme talent vytvárať vzory osvetlenia, ktoré podporujú celkové ciele projektu.

Lightdesign sú skúsenosti a samozrejme talent vytvárať vzory osvetlenia, ktoré podporujú celkové ciele projektu.

Share This

Share this post with your friends!