Svetelné zdroje

Najznámejšie a nejrozšírenejšie umelé zdroje svetla se rozdeľujú podľa niekoľkých hľadísk. Jedno z nich je podstata vzniku svetla. Rozoznáváme zdroje na princípe:

– teplotného žiarenia -žiarovky
– žiarenie elektrického výboja v plynoch a parách kovov – žiarivky a výbojky

– luminiscencia – svetelné diody

Medzi hlavné parametre, ktoré sa sledujú u umelých svetelných zdrojov patia:

– životnosť svetelného zdroja (udávaná v hodinách)
– hodnota svetelného toku a jeho spektrálne zloženie
– svietivosť a jej priestorové rozloženie
– jas, teplota chromatičnosti Tc
– index podania farieb Ra.

U umelých svetelných zdrojov, ich činnosť závisí na elektrickej energii, potom tiež na príkone, napätí, prúde a predovšetkým na mernom výkone, čo je podiel vyžarovaného svetelného toku a príkonu (vyjadruje sa v lm/W)

Merný výkon charakterizuje efektívnost premeny energie elektrickej na svetelnú.