avatar
Prezívka: kelmax
Informačný kanál autora: kelmax Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

thumbnail

RD_Lazany_01

….. mladá rodina, ich prvé samostatné bývanie….. Rodinný dom zariadený jednoduchým, účelovým zariadením v minimalistickom štýle, Striedanie smerového osvetlenia podhľadových ...
thumbnail

RD_Dolný Kubín_01

línie……línie……línie línie … ako hlavné osvetlenie miestností, línie … ako osvetlenie jednotlivých zón, podľa účelu užívania línie … ako pracovné ...
thumbnail

APP_Prievidza_06

Moderný interiér apartmánu, prírodné materiály….beton, drevo , podporené osvetlením v minimalistickom štýle -jednoduché geometrické tvary a taktiež prírodné materiály… interiordesign ...

Pin It on Pinterest