AJOSS_Rajec

… použitie rôznych typov osvetlenia znamená rozdielne vnímanie jednotlivých priestorov…..

interior designed by Branislav Michalovič
lightdesign by KELMAX

Svietidlá použité v projekte

Share This

Share this post with your friends!