RD_Prievidza_02

RD_Prievidza_02

Plošné intenzívne osvetlenie v kombinácii s jemným dekoratívnym osvetlením jednotlivých zón, podĺa účelu ich užívania.
Kontrast medzi jemnými kruhovými svietidlami a strohými, priamimi líniami….

lightdesign by KELMAX