Nemo

Nemo

NEMO – výborný výrobca technických designových svietidiel. Vytvárajú majstrovské diela od najvýznamnejších predstaviteľov súčasného designu, napr. Le Corbusier, Charlotte Perriand, Vico Magistretti a ďalší.